Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nhờ SE giao hàng đến trung tâm thí nghiệm điện được không?

Published date: 12 tháng mười một 2020

SE chỉ giao đến địa chỉ đã cam kết với khách hàng    .  Nhà phân phối (NPP): SE sẽ lưu lại 1 địa chỉ của NPP (văn phòng, kho, cửa hàng…). Hàng hóa và chứng từ hoá đơn sẽ luôn được gửi đến địa chỉ trên. Dự án theo hợp đồng: SE giao hàng đến địa chỉ như trên hợp đồng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.