Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Về xuất xứ hàng hóa, có phải dòng sản phẩm "Zencelo" có xuất xứ từ Trung Quốc" ?

Published date: 16 tháng tám 2020

Hầu hết những mã hàng trong dòng "Zencelo" xuất xứ từ Trug Quốc.
Tuy nhiên, một vài trong số chúng xuất xứ từ Việt Nam.
Những mã này bắt đầu bằng ""E84426UEST… or E84426UEST2..."

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.