Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khi giao hàng, thời gian vận chuyển hàng đến miền Trung và miền Bắc là bao lâu ?

Published date: 16 tháng tám 2020

Mất khoảng 3 ngày làm việc để vận chuyển hàng ra miền Trung và 5 ngày làm việc ra miền Bắc.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.