Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong quá trình kiểm tra thời gian giao hàng, tôi thắc mắc về trường hợp Large Order Quantity (LOQ) thì chưa thể xác nhận được thời gian giao hàng tại thời điểm kiểm tra mà thông tin chỉ được xác nhận

Published date: 13 tháng một 2015

Đối với lượng hàng hóa lớn thì khách hàng nên có sự dự tính trước, nếu giao hàng gấp với số lượng tăng đột biến như vậy chúng tôi cần thời gian để kiểm tra lại với Nhà máy để có thời gian giao hàng thích hợp.
Để tìm hiểu về thông tin về LOQ của từng mã hàng một cách nhanh chóng thì anh/chi vui lòng tham khảo theo file Logistics như đường link bên dưới:
https://www.se.com/vn/documents/News/SE_Logistics_Information_dec-2012.xls

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.