Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi mua mã hàng 48609 nhưng khi nhận hàng thì không đúng. Tại sao?

Published date: 16 tháng tám 2020

48609 là 1 mã hàng ghép. Nó bao gồm 2 mã 33209 và 47928

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.