Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Khi mua hàng trực tiếp từ SE, tôi có phải trả phí vận chuyển cho mỗi đơn hàng?

Nếu anh/chị đặt hàng trực tiếp với Schneider Electric Việt Nam thì chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí giao hàng (trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc biệt)
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?