Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong file “ Stock available to Customer”, tôi nên kiểm tra lot size ở cột "Số lượng tối thiểu" hay cột "Số lượng không thể chia nhỏ" ?

Published date: 16 tháng tám 2020

Bạn nên kiểm tra ở cột "Số lượng không thể chia nhỏ".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.