Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể hủy đơn hàng không?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Anh /chị có thể điều chỉnh đơn hàng trong vòng 48 giờ. Sau thời gian đó, nếu anh/chị muốn hủy đơn hàng thì mức phạt sẽ được áp dụng. (20% giá trị sản phẩm muốn hủy).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.