Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong Micrologic A, P va H thì việc tính toán chính xác dòng điện như thế nào?

Published date: 14 tháng tám 2020

Việc tính toán chính xác dòng điện dựa trên dòng điện đọc được ở tháng đó (dòng làm việc của MCCB) được tính như sau:
Dòng tổng cộng = (0,5% ln) + (1,5% dòng đọc được ở tháng đó).
Ví dụ: Với MCCB 4000A và dòng đọc được trên  Micrologic là 49A, ta có dòng tổng chính xác là:
( 0,5% x 4000 ) + (1,5% x 49 ) = +/- 21 A

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.