Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi đặt dòng sản phẩm XB nhưng khi nhận hàng thì chỉ thấy sản phẩm ZB thôi.

Published date: 16 tháng tám 2020

XB5AD33 là sản phẩm được ghép bởi 2 mã ZB5AD3 và ZB5AZ103

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.