Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

SE có thể giao trước hàng hóa không? Hóa đơn có thể gửi sau.

Published date: 16 tháng tám 2020

Hóa đơn sẽ giao kèm với hàng hóa dựa trên luật kinh tế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.