Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể tách nhỏ đơn hàng để xuất nhiều lần không?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Theo Chính Sách Thương Mại Hàng Hóa hiện tại của công ty SE Việt Nam, đơn hàng được phép giao hàng từng phần tối đa là 4 lần. Tuy nhiên, tổng giá trị tối thiểu cho 1 lần yêu cầu là phải bằng với giá trị tối thiểu của đơn hàng quy định là 1000 đô la Mỹ.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.