{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể tách nhỏ đơn hàng để xuất nhiều lần không?

Theo Chính Sách Thương Mại Hàng Hóa hiện tại của công ty SE Việt Nam, đơn hàng được phép giao hàng từng phần tối đa là 4 lần. Tuy nhiên, tổng giá trị tối thiểu cho 1 lần yêu cầu là phải bằng với giá trị tối thiểu của đơn hàng quy định là 1000 đô la Mỹ.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm