Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng một địa chỉ email nào để kiểm tra thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng ?

Published date: 16 tháng tám 2020

Bạn nên sử dụng hộp mail customercare.vn@schneider-eletric.com để đặt đơn hàng cũng như kiểm tra các thông tin liên quan, tránh tình trạng bị lạc thông tin khi gởi vào các email cá nhân.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.