Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hàng mẫu có thể xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng giao hàng cho salesman được hay không?

Published date: 16 tháng tám 2020

 Theo quy định của kế toán, hàng mẫu phải xuất hóa đơn và giao cho khách hàng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.