{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Hàng mẫu có thể xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng giao hàng cho salesman được hay không?

Theo quy định của kế toán, hàng mẫu phải xuất hóa đơn và giao cho khách hàng.

Nội dung này có hữu ích không?