Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong một đơn hàng có thể lấy hàng ở 2 kho HCM DC và Hanoi DC không ?

Published date: 21 tháng tám 2020

Một đơn hàng chỉ được xử lý ở một plan

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.