Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ACB Masterpact NW có thể kết nối nguồn vào từ phía dưới không?

Published date: 20 tháng bảy 2020

ACB Masterpact NW có thể kết nối nguồn vào từ phía trên hoặc phía dưới để dễ dàng đấu nối khi lắp đặt trong tủ bảng điện mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.