Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trong bao lâu tôi nhận được các giấy tờ chứng nhận xuất xứ cho hang hóa?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Về việc cung cấp chứng từ hỗ trợ cho đơn hàng. Chúng tôi xin thông báo những chứng từ được liệt kê bên dưới sẽ cung cấp cho Quý khách trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày giao hàng cuối cùng theo như cam kết trong chính sách cung ứng hàng hóa của chúng tôi.

 Giấy chứng nhận chất lượng cấp bởi công ty Schneider Electric Việt Nam
 Giấy chứng nhận bảo hành cấp bởi công ty Schneider Electric Việt Nam
 Giấy chứng nhận xuất xứ cấp bởi Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Singapore (Singapore Manufacturing Federation)
 Trong tất cả các trường hợp khác Schneider Electric Việt Nam sẽ cấp thư xác nhận xuất xứ. 
(Vui lòng tham khảo danh mục hàng chỉ cấp được thư xác nhận xuất xứ trên bảng mục lục logistics của chúng tôi tại đường dẫn:  https://www.se.com/vn/sites/vietnam/en/support/mylogistics/mylogistics.page)
Về yêu cầu cung cấp chứng từ nhập khẩu, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể cung cấp cho Quý khách tờ khai Hải Quan, phiếu đóng gói, vận đơn… do hàng hóa được nhập về thành nhiều đợt khác nhau và mỗi đợt hàng có thể cung cấp cho nhiều khách hàng khác nhau. Trong trường hợp nhất thiết phải cần những chứng từ nhập khẩu như trên Quý khách hàng có thể liên hệ tư vấn với chúng tôi trước khi đặt hàng để tìm ra giải pháp thích hợp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.