Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi chưa thể xác nhận Large Order Quantity (LOQ) tại thời điểm kiểm tra mà thông tin chỉ được xác nhận khi đơn hàng đã được xử lý. Vậy có cách nào nhanh nhất để tôi có thể kiểm tra con số LOQ ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Đối với lượng hàng hóa lớn thì khách hàng nên có sự dự tính trước, nếu giao hàng gấp với số lượng tăng đột biến như vậy chúng tôi cần thời gian để kiểm tra lại với Nhà máy để có thời gian giao hàng thích hợp.
Để tìm hiểu về thông tin về LOQ của từng mã hàng một cách nhanh chóng thì anh/chi vui lòng tham khảo theo tập tin Logistics Catalogue tại đường dẫn: Support > MyLogistics > Logistic Catalogue trên website: http://schneider-electric.com.vn

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.