{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Safety limit switches XCS - XCSLF3837512 wiring diagram

Please find attached the wiring diagram of the XCSLF3837512 safety switch, having 3NC main contacts and 2NC+1NO electromagnet contacts. It is a version with locking by electromagnet on energisation. Please note that the electromagnet contacts are represented electromagnet not energised; their state changes (NC closed for example), when you supply the electromagnet

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
XCSLF3837512
Phạm vi:
Preventa XCS
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
XCSLF3837512
Phạm vi:
Preventa XCS