{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Safety limit switches XCS - XCSLF3837512 wiring diagram

Please find attached the wiring diagram of the XCSLF3837512 safety switch, having 3NC main contacts and 2NC+1NO electromagnet contacts. It is a version with locking by electromagnet on energisation. Please note that the electromagnet contacts are represented electromagnet not energised; their state changes (NC closed for example), when you supply the electromagnet

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
XCSLF3837512
Phạm vi:
Preventa XCS
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
XCSLF3837512
Phạm vi:
Preventa XCS