Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nếu đặt đơn hàng đi AIR từ Sing về thì sẽ tính phí thêm phí Air là bao nhiêu vào đơn hàng?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Chi phí là 5% giá trị mục hàng mà quí khách muốn nhập về bằng đường hàng không, nhưng chi phí tối thiểu là 100 USD

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.