{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Rope pull switches XY2C - Dimensions of the quick tensioner XY2CZ210 for XY2CJ rope pull switches

Please find attached the dimensions of the quick tensioner XY2CZ210 for XY2CJ rope pull switches, sold separately. The values are indicated in millimeter (mm)

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm