{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Is a fuse required for the TM3DI8A Discrete Input module?

Issue
Is a fuse required for the TM3DI8A Discrete Input module?

Product Line
TM3 Discrete I/O Modules for M221, M241, M251, M262 PLCs

Environment:
Discrete Input

Resolution:
The current at 7.5mA is low enough that a fuse is not required.
But one can optionally apply a fuse to the input circuit on the card; a single 50mA fuse on each Common pin is recommended.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon TM3
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon TM3