Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

TS/ Cách chọn cuộn thấp áp cho dòng CVS và NSX

Câu hỏi :  Cách chọn cuộn thấp áp cho dòng CVS và NSX ?

Question : How To choose Under voltage for CVS and NSX ?

Trả lời : Cuộn thấp áp của dòng NSX có thể được lắp cho dòng CVS, Khách hàng cần chú ý đến điện áp để lựa chọn cho đúng. 

Ví dụ: mã hàng LV429407 điện áp 220-240VAC dùng chung cho 2 dòng NSX và CVS.

Answer : The Under Voltage releases can is installed for Compact NSX and Easy Pact CVS as well. Customer have to mention voltage for choose properly.

For example : The Reference LV429407 have voltage 220-240VAC is compatible with NSX and CVS.

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?