Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

TM238LDA24DR có đi kèm pin hay không ?

Question :
Could you please lets customer know that whether the reference TM238LDA24DR have combine the battery or not ?

Câu hỏi :
Vui lòng kiểm tra mã hàng TM238LDA24DR có thích hợp pin hay không ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Answer :
For M238 controllers battery is optional and need to be ordered separately. 
Please, find the relevant details from the pages of hardware guide as attached.
Trả lời:
Cho dòng PLC M238 thì pin không đi kèm sản phẩm mà nếu muốn thì phải đặt hàng.

Vui lòng xem file đính kèm để thêm chi tiết

 
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?