{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Osisense XT - What is the cable gland model supplied with the capacitive proximity sensor XT230A2MDB?

The capacitive proximitive sensor XT230A2MDB is supplied with a cable gland ISO M20 x 1.5mm

Phần đính kèm

XT230A2MDB.jpgXT230A2MDB.jpg [55.68 KB]

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm