Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tất cả khách hàng có thể yêu cầu Schneider Electric thực hiện bảo hành ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Không, chỉ có khách hàng có giao dịch trực tiếp với chúng tôi (khách hàng trực tiếp)

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.