Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những thông tin nào khách hàng cần cung cấp khi yêu cầu bảo hành ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Số hợp đồng (Số phiếu mua hàng); Mã sản phẩm; Số seri; Tình trạng hư hỏng; Hình ảnh

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.