Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khách hàng nhận lại sản phẩm thay thế như thế nào ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Sản phẩm hỏng được thay bằng sản phẩm mới; được tân trang hoặc sửa chữa theo lựa chọn của Schneider Electric

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.