{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khách hàng nhận lại sản phẩm thay thế như thế nào ?

Sản phẩm hỏng được thay bằng sản phẩm mới; được tân trang hoặc sửa chữa theo lựa chọn của Schneider Electric

Nội dung này có hữu ích không?