Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Schneider Electric có thể thu hồi sản phẩm hỏng tại địa chỉ khách hàng không

Published date: 13 tháng mười một 2020

Không, khách hàng phải vận chuyển hàng hỏng về văn phòng chúng tôi

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.