Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có chính sách nào hỗ trợ cho trường hợp khẩn cấp ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Schneider Electric có chính sách hỗ trợ cho trường hợp khẩn cấp của khách hành mang tên R1AL (thay thế trước, điều tra sau). Tuy nhiên khách hàng phải ký cam kết trước khi thực hiện

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.