Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dòng chịu đựng ngắn mạch lớn nhất của tủ SM6?

Published date: 16 tháng tám 2020

Dòng chịu đựng ngắn mạch lớn nhất của tủ SM6 LÀ 25kA/3s

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.