Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thanh cái tủ SM6 có các cấp điện áp định mức nào?

Published date: 26 tháng năm 2020

Các cấp điện áp định mức cho thanh cái tủ SM6 là 400A (chỉ cho tủ SM6-24) - 630A & 1250 A

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.