Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những tiêu chuẩn quốc tế mà tủ SM6 đáp ứng được?

Published date: 26 tháng năm 2020

Tủ trung thế SM6 đáp ứng những tiêu chuẩn sau: IEC cho SM6 24kV & 36kV; UTE cho SM6 24kV; EDF cho SM6 24kV

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.