Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tầm điện áp hoạt động của rơ le RM4TR32 và RM2TR33?

Published date: 16 tháng tám 2020

Relay RM4TR32 hoạt động bằng cách cài đặt trực tiếp mức NGƯỠNG điện áp cao và điện áp thấp từ 290 tới 484V. Vì vậy tầm điện áp hoạt động là 290 đến 484V.

Relay RM22TR33 hoạt động bằng cách đặt mức điện áp ĐỊNH MỨC từ 380V từ 480V sau đó điều chỉnh mức ngưỡng từ 0-20%. Như vậy, tầm điện áp hoạt động của RM22TR33 là 308V - 576V. Ví dụ điện áp định mức hệ thống của khách hàng là 400V, điện áp cho phép thấp nhất là 360V thì khách hàng có thể đặt điện áp định mức là 400V, phần trăm thấp áp là 10%. 

 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.