Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khoảng cách cho STFA đến bộ chia là bao nhiêu?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Khoảng cách cho phép giữa STFA và bộ chia là 8 đến 100 feet. Thông tin thêm về điều này có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn hệ thống cáp I / O từ xa 890USE10100.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.