Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng cho màn hình rời và phụ kiện dây kết nối cho biến tần process là gì?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Màn hình rời biến tần process có mã: W3A1111.
Cáp điều khiển 1m : VW3A1104R10.
Cáp điều khiển 3m : VW3A1104R30.
Cáp điều khiển 5m : VW3A1104R50.
Cáp điều khiển 10m : VW3A1104R100.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.