{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mã hàng cho màn hình rời và phụ kiện dây kết nối cho biến tần process là gì?

Màn hình rời biến tần process có mã: W3A1111.
Cáp điều khiển 1m : VW3A1104R10.
Cáp điều khiển 3m : VW3A1104R30.
Cáp điều khiển 5m : VW3A1104R50.
Cáp điều khiển 10m : VW3A1104R100.
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm