Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng màn hình rời có mã VW3A1101 cho khởi động mềm ATS48 không?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Màn hình VW3A1101 không tương thích với khởi động mềm ATS48.
Mã hàng phù hợp là VW3G4810. Tiêu chuẩn cáp là 3m.
Schneider electric không cung cấp bất kì dữ liệu kiểm tra để hỗ trợ rằng có thể thực hiện với cọng cáp dài hơn 3m.
Khách hàng phải tự kiểm tra và kiểm chứng nếu cáp dài hơn 3m.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.