{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể sử dụng màn hình rời có mã VW3A1101 cho khởi động mềm ATS48 không?

Màn hình VW3A1101 không tương thích với khởi động mềm ATS48.
Mã hàng phù hợp là VW3G4810. Tiêu chuẩn cáp là 3m.
Schneider electric không cung cấp bất kì dữ liệu kiểm tra để hỗ trợ rằng có thể thực hiện với cọng cáp dài hơn 3m.
Khách hàng phải tự kiểm tra và kiểm chứng nếu cáp dài hơn 3m.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Enclosed ATS48
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Enclosed ATS48