{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Thời gian trễ giữa việc phát hiện lỗi quá tải và khi mất nguồn của động cơ trên biến tần dòng ATV61 là bao nhiêu?

Thời gian trễ giữa việc phát hiện lỗi quá tải và khi mất nguồn của động cơ trên biến tần dòng ATV61 là 250 micro giây.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61