Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thời gian trễ giữa việc phát hiện lỗi quá tải và khi mất nguồn của động cơ trên biến tần dòng ATV61 là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Thời gian trễ giữa việc phát hiện lỗi quá tải và khi mất nguồn của động cơ trên biến tần dòng ATV61 là 250 micro giây

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.