Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông số Class 1 Division 2 của ATS01 là gì?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Class 1 là dùng để chỉ được phép sử dụng tại các khu vực có môi trường độc hại của việc hiện diện các khí, chất lỏng hoặc hơi nước dễ cháy.
Các thiết bị điện có thể gây ra hồ quang thì không được phân vào Class 1 Division 2.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.