Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV312 có đi kèm với bàn phím rời không?

Published date: 19 tháng sáu 2020

ATV312 không có đi kèm phím rời mà phải đặt rời.
Mã hàng: (IP54) ATV312, ATV12 VW3A1006 (IP65) ATV312, ATV12 VW3A1007 Mounting Kit, VW3A31101 (dùng chung với ATV61 hoặc ATV71).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.