{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Biến tần ATV312 có đi kèm với bàn phím rời không?

ATV312 không có đi kèm phím rời mà phải đặt rời.
Mã hàng: (IP54) ATV312, ATV12 VW3A1006 (IP65) ATV312, ATV12 VW3A1007 Mounting Kit, VW3A31101 (dùng chung với ATV61 hoặc ATV71).

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
ATV312 drive