Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ATV312 có hiển thị giá trị như tốc độ máy, tốc độ xử lý, tốc độ động cơ?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có. Mã hiển thị SPd1 hoặc SPd2 hoặc SPd3 cho các giá trị ngõ ra. Mã giá trị này phụ thuộc vào thông số SdS.Chi tiết trong hướng dẫn sử dụng BBV46385. Mặc định nhà máy SPd3. SdS là hệ số của việc hiển thị thông số. Nó sử dụng để chia giá trị để cân đối tần số ngõ ra rFr.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.