Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

DC bus nằm ở đâu trên biến tần ATV61?

Published date: 18 tháng sáu 2020

DC bus nằm ở chân PA/+ và PC/-.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.