Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV212 có thể lưu giữ được dữ liệu chương trình trong bộ nhớ được bao lâu khi mất điện?

Published date: 18 tháng sáu 2020

SE không kiểm tra chuyên biệt cho việc này, nhưng biến tần có thể lưu giữ dữ liệu chương trình trong bộ nhớ trong nhiều năm.
EEPROM hỗ trợ ghi tối thiểu 1 triệu lần trong suốt thời gian sử dụng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.