{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mã hàng bo mạch điều khiển của biến tần ATV32 là gì?

Mã hàng bo mạch điều khiển của biến tần ATV32 là VX4A32100.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 32
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 32