Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Kí hiệu "E210" trên mặt của khởi động mềm ATS48 nghĩa la gì?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Kí hiệu "E210" trên mặt của khởi động mềm ATS48 chỉ rằng tất cả các đèn hiển thị là kiểu " Nhấn để kiểm tra".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.