Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu ngõ vào số và ngõ ra relay cho biến tần ATV312

Published date: 07 tháng chín 2020

ATV312 có các thông tin sau:
+  6 ngõ vào số LI1 đến LI6
+ 2 ngõ ra relay R1 và R2
+ 3 ngõ vào tương tự AI1, AI2, AI3
+ 1 ngõ ra tương tự AO

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.