{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể lắp tiếp điểm SDE cho Masterpact NT hoặc NW ?

Tiếp điểm SDE không thực hiện bất kỳ chức năng nào trên bộ ngắt mạch Masterpact vì chúng không có tác động khi có sự cố về điện, tuy nhiên nó vẫn có thể được gắn kèm và sử dụng trong hệ thống chuyển đổi tự động. Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo hình ảnh bên dưới về cách nối dây SDE trong trường hợp này

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm