Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể lắp tiếp điểm SDE cho Masterpact NT hoặc NW ?

Published date: 23 tháng bảy 2020

Tiếp điểm SDE không thực hiện bất kỳ chức năng nào trên bộ ngắt mạch Masterpact vì chúng không có tác động khi có sự cố về điện, tuy nhiên nó vẫn có thể được gắn kèm và sử dụng trong hệ thống chuyển đổi tự động. Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo hình ảnh bên dưới về cách nối dây SDE trong trường hợp này

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.