{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể lắp C120H và iC120H cho dòng Isobar và Acti 9 của tủ phân phối không ?

Không, Isobar và Acti 9 của tủ phân phối được thiết kế cho dòng C60H và iC60H. MCB dòng C120 không phù hợp do chiều rộng 1 cực là 27mm, trong khi C60H là 18mm. Có thể lắp thông qua cáp SEA9TB1001 cho 1 pha và cáp mở rộng C120 hoặc iC120 nhưng tối đa 100A
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm