Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Độ dài tối đa của mạng Modbus Plus là bao nhiêu?

Published date: 23 tháng bảy 2020

Một mạng Modbus Plus tiêu chuẩn có thể giao tiếp trong khoảng cách lên tới 450 m. Nếu một ứng dụng yêu cầu khoảng cách xa hơn, bộ lặp Modbus Plus (NW-RR85-001) phải được chèn giữa các kết nối mạng (khả năng đạt 900 m). Có thể sử dụng tối đa ba bộ lặp, giúp có thể đạt khoảng cách 1800 m.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.